Inonotus tamaricis (Pat.) Maire *

Inonotus_tamaricis

 

Ако желаете да разгледате местонахождението на екземпляра в Струмската долина чрез Google Earth натиснете тук, тук.

Снимката е от същото находище в Струмската долина.

Този екземпляр е от находището до село Лебница.

New: Ново находище на Inonotus tamaricis  в горна Струмска долина. Екземпляра е намерен край Благоевград на 15.01.2012 г. върху Tamarix sp. Ако желаете да разгледате находището с Google Earth натиснете тук.

Плодното тяло /старо/:

Плодното тяло снимано откъм мястото на прикрепване към субстрата:

Плодното тяло снимано от долната страна:

Ново находище на вида в долината на река Марица. За да разгледате местонахождението чрез Google Earth натиснете тук.

 

Ново находище на вида от 08.02.2012 г. край река Струма, Бистраците в близост до Благоевград. Местонахождението тук.

 

Най-северното находище на вида, за сега, от 11.08.2012 г. в Северна Струмска долина. За да разгледате местонахождението с Google Earth натиснете тук.

       92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)