Geoglossum umbratile Sacc.*

 

Информация за вида можете да намерите на следния адрес:

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Geoumbra.html