Discina leucoxantha (Boud.) Gillet *

Местообитание: 
Развива се на почва предимно в иглолистни гори.
Conservation status: 
Endangered
Природозащитен статус: 
Застрашен

 

Снимки на вида можете да намерите на следния адрес:

http://www.mycobg.com/gallery/discina-leucoxantha

http://mushroomobserver.org/name/show_name?_js=on&_new=true&id=2132