Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Donk *

synonyms: 
Arthromyces pyxidatus
Разпространение: 
Европа, Северна Америка
Location: 
Europe, N. America
Fungus Colour: 
жълт, бял
Cap Type: 
различен
Stem Type: 
латерално
Spore Colour: 
бял, кремав или жълтеникав
Habitat: 
Букова гора, върху мъртва дървесина

Clavicorona pyxidata

Ако искате да разгледате местонахождението  с Google Earth натиснете тук.