Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. *

Boletus rhodoxanthus 

Две находища на вида в Беласица можете да разгледате с Google Earth, като натиснете тук и тук.